Reglement

Algemeen reglement Klompenrit.

Allereerst zullen we de definitie van een Toerrit t.o.v. Rally ofwel oriëntatie uitleggen.

Toerrit.

De toervariant is een goed georganiseerde buitenrit die je als menner of ruiter kunt maken voor je plezier, over een afstand van  + 30 km, zonder gepuzzel of foefjes. Meestal is deze rit uitgezet op basis van pijlen, of een makkelijk te lezen route op papier.

Rally.

Puzzel/oriëntatie  wedstrijd over een afstand van +30 km, die met behulp van je behendigheid en puzzelvaardigheid binnen een bepaalde tijd moet worden afgelegd.  Meestal voorzien van door de uitzetter bedachten foefjes. (zie onderstaande uitleg.)

Rally (oriëntatie) rijden.

Het rijden van een paardenrally rit is gebaseerd op het feit dat de uitzetter de rit heeft uitgezet met een reglement, puzzels, foefjes en te noteren letters .  Middels het noteren van deze letters kan de uitzetter nagaan of u goed of fout heeft gereden.  De uitzetter heeft als doel u af en toe om de tuin te leiden. Dit is naast de tijdnotering de competitie van de paardenrally.  U zult echter nooit verdwalen, want met de zgn. opvangborden  wordt u weer netjes op de juiste route gezet. Iedereen die kan lezen en schrijven kan meedoen.

Onderstaand een paar voorbeelden, deze kunnen per paardenrally verschillen en zijn hier puur als voorbeeld geschreven om de niet-ervaren rallyrijders een stuk op weg te helpen. Maar u zult zien dat na een paar keer rijden van een rally en het ‘s avonds bij de prijsuitreiking aanhoren van de uitleg u al steeds beter in de gaten krijgt waar het in de paardenrally (oriëntatie) om gaat.

Het reglement.

Deze staat meestal op de website van de organisatie en bij aanvang van de paardenrit ontvangt u ook nog een reglement. In dit  meestal (bijzonder) reglement staat vaak dat de rit wordt verreden aan de hand van een in de Nederlandse taal gestelde routebeschrijving. U bent verplicht zich te houden aan de geldende verkeersregels.  Maar ook de opgenomen  afkortingen, routecontroles e.d. welke u tijdens de paardenrally wel of juist niet mag gebruiken.  Let op, want de uitzetter probeert u keer op keer van de wijs te brengen, en kan bewust b.v. een foute afkorting of een niet-Nederlands woord in zijn routebeschrijving gebruiken. U dient deze dan te negeren en rechtdoor te rijden tot de eerstvolgende routecontrole. Lees dus elke keer vooraf goed het uitgereikte reglement, want deze verschillen per paardenrally.

v.b. 1: Na paddestoel rechts.    Dit is natuurlijk fout, want het moet zijn paddenstoel.
v.b. 2: Na Eifeltoren links.  Ook dit is fout, want Eiffeltoren schrijf je met 2x f
v.b. 3: Na verkeerslicht rechts. Uitleg: Als dit verkeerslicht op rood staat, moet u zich aan de verkeersregels houden en mag u dus niet rechtdoor, u gaat gedwongen naar links/rechts, op zoek naar een volgende verkeerslicht of routecontrole (opvanger)

Oriënteringspunten. (voorbeeld)

Oriënteringspunten zijn vaste objecten, zoals bijvoorbeeld:
– brievenbussen, kerken, scholen, wegen en wegsituaties.
– ze mogen niet in een opstal of achter glas zitten.
– ook afbeeldingen van objecten worden beschouwd als oriënteringspunten. Let op! de uitzetter wil deze weleens (bewust) niet vast zetten.  Of juist achter glas of onder een afdakje (= opstal) hangen. Ook dan negeert u het object en rijdt u rechtdoor.

v.b. 4: Na speld in hooiberg links.  Uitleg: Als u de speld al gevonden zou hebben, dan is de hooiberg een opstal, er zit immers een dak boven de hooiberg.
v.b. 5: Na olijven rechts. Uitleg: Als de olijven in een glazen potje zitten, dan is dit dus fout, immers achter glas, maar let op! Heeft de uitzetter niet nog ergens een olijf als vast object neergehangen of afgebeeld.  (wat dacht u van de olijven die op een boot zitten). En dan is de opdracht dus uitvoerbaar en gaat u na de boot al rechts.

Controles. (voorbeeld)

Onbemande routecontrole en/of herstelopdrachten, waarvan een voorbeeld bij de inschrijftafel is geplaatst, welke voorzien kan zijn van een letter of getal, welke u zelf in het eerstvolgende lege vakje van uw controlekaart onuitwisbaar dient te noteren, kunnen ook deze een herstelopdracht bevatten.
Meestal staat er ook dat alleen rechts van de route geplaatste controles mogen worden aangedaan, en dat deze voorrang hebben op de routeopdracht. De routecontroles zijn meestal herkenbaar aan een vlag, en dat staat dan ook in het reglement. Maar let op! De uitzetter wil ook hier wel eens de routecontrole aan de verkeerde kant van de weg zetten en of voorzien van fout geschreven letter. Ook het ontbreken of onjuiste kleur van de vlag bij de routecontrole kan een instinker zijn. In de paardenrally moet u dus altijd op uw hoede zijn!

DLW. = doodlopende weg

Volgens het reglement moet je wegen welke duidelijk doodlopend zijn, of voorzien zijn van een verkeersbord aanduidende doodlopende weg, of met een bord DLW beschouwen als niet aanwezig.  Ook hier wil de uitzetter je soms op het verkeerde been zetten.

v.b. 6: Eerste weg rechts: Uitleg: U nadert eerst een kruispunt met rechtdoor en links het bordje DLW. U moet dus al gedwongen de rechter weg nemen. Dit beschouwt u dan als “weg volgen”, en u gaat nog steeds op zoek naar eerste weg rechts.

Tot slot.

Paardenrally (oriëntatie) rijden is een leuke uitdaging, na een aantal keren zult u merken dat u doorheeft waar de uitzetter u probeert om de tuin te leiden. U zult merken dat het een kick geeft als u zijn foefjes doorheeft, en steeds vaker de juiste letters heeft genoteerd.  Bovenstaande uitleg was een korte toelichting om u een stukje op weg te helpen en de competitie met de andere menners en equipes aan te gaan.
Nog een laatste tip: zorg dat u een goed Nederlands woordenboek bij u heeft en de verkeersborden nog eens goed doorneemt!

Veel succes en nu inschrijven.