Inschrijven

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

(O)equipe (O)aanspanning

(O)Rally (met puzzelelement) (O)Tourrit (zonder puzzel)

Bijzonderheden / opmerkingen:

kosten inschrijving: 20 euro per equipe/aanspanning

u inschrijving is pas definitief als de betaling is voldaan

Betaling op rekeningnummer:

NL28RABO0327789808 t.n.v. Klompenrit Best

Sluitingsdatum inschrijving 26.08.2019

reglement volgt na betaling in week 35